Contacta amb nosaltres

El teu missatge

He llegit i accepto la política de privacitat.
Accepto rebre informació sobre les activitats, serveis i productes de Sabat.
Informació bàsica sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679

Responsable del tractament: Sabat
Finalitat: Donar resposta a les seves consultes o peticions. Enviar informació sobre activitats, serveis i productes (si ha donat els eu consentiment).
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets: Accedir, rectificar i suprimir dades, així com la resta que s'expliquen en la política de privacitat.
Més informació a la nostra política de privacitat.

Lligats metàl·lics Sàbat

C/ Vallès, 7
08770 Sant Sadurní d’Anoia
Tel. +34 93.891.07.50
www.sabat.es
lligats@sabat.es

Top