Morrions

morrionsmorrions de cavamorrionsmorrionsmorrions grapillats
 • Morrió de cintura lliure

  És la garantia que el contingut de l’ampolla no ha estat manipulat, ja que el morrió es pot utilitzar una sola vegada.

  Els nostres morrions de cintura lliure estan fabricats amb cinc fils, un per a la cintura, que pot ser amb tancament simple o doble torsió, i quatre formant la creu que subjecta la placa.

  Personalitzem el morrió, adaptant-nos a la presentació desitjada, tant amb combinació dels 5 fils , que poden ser de diferents colors, i la placa que pot ser de colors estàndard o amb impressió personalitzada.

  El nostre morrió està dissenyat per adaptar-se a ampolla estàndard amb embocadura ref. NFH 35-029, utilitzada per vins escumosos, sidra, cervesa, vins d’agulla o begudes pressuritzades.

  Millores aportades: filferro de 0,97 mm a la creu, trenat de la creu més compactat, placa uniforme, grapillat.

 • Filferro de 0,97mm a la creu

  L’augment del diàmetre de 0.95 a 0.97 mm aporta al morrió amb més resistència i una presentació mes sòbria sobre l’ampolla, tenint una coronació òptima en línies d’embotellat de petita i d’alta producció.

 • Trenat de la creu més compactat

  La producció dels morrions amb un trenat més compactat a la creu, permet deixar més espai lliure, per adaptar-se millor al riscle de l’ampolla i obtenir més elegància en la seva presentació. Al mateix temps, facilita la introducció de la càpsula, ja que aquesta entra en contacte amb la part trenada de la pota.

 • Placa uniforme

  L’augment del tonatge i el nou disseny de les matrius ens permet obtenir una placa completament regular, amb un mínim de fluència del material, tant en la part superior com en la inferior, i ens dóna garanties d’una millor aparença.

 • Grapillat

  Hem eliminat totalment les marques de grapillat als nostres morrions, així evitem definitivament la possible oxidació provocada per les ferides produïdes al filferro, tant en el galvanitzat com en el lacat. Aquestes ferides produïdes amb el sistema tradicional d’alimentació de fil.