Empresa

 • Història

  L’empresa Sàbat-Lligats Metàl·lics neix de la voluntat de Manuel Sàbat, juntament amb els seus fills, d’adaptar-se a les necessitats del mercat. Després de més de 100 anys dedicats a la fabricació de maquinària per a la indústria del cava, l’any 1996, la família Sàbat demostra, un cop més, la seva capacitat d’adaptació amb l’inici d’un procés d’especialització cap a una nova activitat.

  A Sàbat vam començar l’activitat centrada en la maquinària per al vi i aquest va ser l’objectiu fins a mitjan dels anys 50 del segle passat. En aquell moment, vam obrir un nou mercat per dedicar-nos als vins escumosos fermentats en tancs. Vint anys després, als 70, vam tornar a assumir el risc de viure un nou procés de reconversió i ens vam centrar en la producció de maquinària per a la fermentació en ampolla. Als anys 90 vam apostar per l’especialització i vam començar a fabricar morrions. Els morrions ens van portar a la impressió de plaques, i les plaques ens han empès novament cap a l’especialització.

  En els últims 15 anys, a Sàbat hem fet realitat més de 20.000 dissenys de plaques de vins escumosos. I la nostra capacitat d’adaptació a la demanda ens ha permès obrir nous mercats a l´exterior.

 • Els Pilars

  La passió i la constància que Manuel Sàbat Montserrat va demostrar sempre al capdavant de l’empresa s’han convertit en els pilars de Sàbat i han esdevingut un pol d’atracció d’innovació i talent. La demostrada especialització del nostre taller mecànic i elèctric es complementa amb grans dosis de creativitat per part del departament d’enginyeria, que s’adapta permanentment a les necessitats del client.

  Això, juntament amb el rigorós control de qualitat que segueixen els productes Sàbat, ha ens ha portat a fer importants inversions al llarg dels anys, i l’esperit de superació ens empeny, cada dia, a consolidar-nos com a veritable referent del sector.

 • Present i futur

  Actualment, els germans Manuel i Jordi Sàbat estan al càrrec de la direcció de l’empresa que van crear juntament amb el seu pare.

  Ambdós són enginyers mecànics i cadascun està especialitzat en àrees diferents dins de l’àmbit de l’empresa.

  La seva passió per la tècnica fa que l’empresa estigui en constant renovació tecnològica, amb l’objectiu final de poder d’oferir als seus clients els productes més capdavanters i la millor qualitat.

  Tot això ens permet encarar el futur amb la confiança de poder estar a l’alçada de les necessitats dels nostres clients.

 • Dates significatives

  Al llarg de la nostra dilatada trajectòria empresarial, hi ha fites que han marcat un abans i un després. Aquí us detallem exemples significatius de la nostra activitat.

  1905. Primer albarà documentat.
  1935. Primera vàlvula automàtica dissenyada, per gasificar xampany.
  1951. Ràcord de canonada amb junta tòrica, patent Sàbat “Modelo de utilidad N 27135”
  1957. Roda de remullar ampolles, fabricada a Cal Sàbat.
  1963. Túnel d’assecatge d’ampolles.
  1964. Patent de Manuel Sàbat Montserrat Tap Aixamfranat “Modelo industrial n 45.445 A-B y C”
  1967. Primera màquina de tapar i posar morrions monobloc, dissenyada i construïda a Sàbat.
  1971. Primera màquina de fabricar morrions AUC, amb un sol filferro.
  1977. Primer ordinador Hewlett-Packard 21 MX
  1977. Primera fresadora de Cal Sàbat, de control numèric de cinc eixos, Seimuz U5 Ejes.
  1987. Producció de lleves, “cam” amb control numèric.
  1987. Primera geladora automàtica de gollets (colls de les ampolles)
  1992. Primera màquina d’embotir plaques, que orientava tots els anagrames impresos. Aquesta és la màquina que permet imprimir lletres a la faldilla de la placa.
  1996. Primera màquina de morrions de cintura lliure, dissenyada i construïda a Cal Sàbat.
  1998. Màquina d’imprimir amb tampografia especialitzada en petites quantitats.
  2006. Màquina d’impressió Tampo-Til (tampografiadora d’alta velocitat)
  2012. Impressió iPlack (La teva placa, el teu disseny, la teva xarxa social)

  Veure galeria de fotos

 • Innovació

  A Sàbat tenim un equip d’enginyers mecànics, elèctrics i informàtics dedicats exclusivament a la innovació i millora de la maquinària i els processos productius.

  Els primers ordinadors van arribar a la nostra empresa l’any 1977. L’any 1994 ja treballàvem amb dibuix mecànic en 2D —amb el primer HP que portava aquest software a l’estat espanyol— i tres anys més tard vam incorporar el 3D com a mètode de treball. Aquest software ens va facilitar la introducció d’un treball integrat per evitar les deformacions dels nostres productes durant o després dels processos de producció.

  Tota la maquinària que s’utilitza en els processos de producció ha estat dissenyada i muntada a les nostres instal·lacions, a Sant Sadurní d’Anoia.

  Uns dels nostres darrers projectes ha estat el “Desenvolupament d’una nova tecnologia d’accionaments ràpids per a la fabricació” destinat a cercar noves solucions en els sistemes de producció. Aquest projecte s’ha realitzat amb el suport de l’Agència per a la competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ.

  accio

 • Control de Qualitat

  L’obsessió per obtenir la màxima qualitat en els nostres productes ens ha portat sempre a buscar els processos de producció més precisos, acompanyats de rigorosos controls de qualitat. Totes les nostres produccions són meticulosament revisades abans de ser lliurades al client. Això, juntament amb l’exigència màxima en cada un dels departaments de l’empresa, ens permet sentir-nos orgullosos del producte final.

  La dirección de Lligats Metal·lics S.L. es consciente y tiene asumido que uno de los objetivos más importantes de la empresa es aportar productos de calidad a sus clientes, siendo su actividad:

  Fabricación y comercialización de bozales para bebidas

  Es por ello que asume el liderazgo y la responsabilidad de implantar, mantener y mejorar continuamente el SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD, desde la función Calidad de la empresa para garantizar los productos suministrados a nuestros clientes.

  La declaración de Política adopta las siguientes líneas maestras:
  1. Cumplir con los requisitos legales y satisfacer las exigencias, requisitos y expectativas explícitas e implícitas de nuestros clientes, realizando para ello la evaluación y aplicación de dichos requisitos.
  2. Difundir a todos los niveles de nuestra estructura la política, los objetivos y criterios de Calidad establecidos.
  3. Implantar los indicadores de Calidad, así como realizar un seguimiento del nivel de progreso de los mismos, de forma que nos permita conocer y asegurar el producto y la garantía de calidad exigida por nuestros clientes, garantizar un empleo racional de los recursos naturales, así como alcanzar un alto nivel de seguridad y salud en el trabajo.
  4. Tener el máximo respeto por el medioambiente reduciendo al mínimo la contaminación y la generación de residuos para conservar los recursos.
  5. Proporcionar los medios humanos, técnicos y económicos, necesarios para alcanzar los objetivos establecido en la gestión del a calidad.
  6. Asegurarse que las condiciones de trabajo sean óptimas. Para ello se realiza la evaluación los riesgos que pueden producirse en los procesos, eliminando en lo posible los mismos y reduciendo los evaluados.
  7. Desarrollar programas de formación continuada tendentes a la mejor calificación de nuestros trabajadores, implicando así a todo el personal en un trabajo en equipo y en la consecución de los objetivos.
  8. Consolidar el proceso de mejora continua en el desempeño de todas las actividades realizadas en Lligats Metàl.lics (Sabat) S.L.
  9. Fomentar y conseguir un ambiente estimulante y motivador para todos los miembros de la empresa.

  La Dirección de Lligats Metàl.lics (Sabat) S.L, hace esta política accesible y la pone a disposición de todos sus empleados, clientes y proveedores.

  LA DIRECCION
  Manuel Sàbat
  16-11-2016

  LLIGATS METAL·LICS S.L.