Avís Legal

 

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web www.sabat.es del qual és titular LLIGATS METÀL·LICS, S.L.

La navegació pel lloc web de LLIGATS METÀL·LICS, S.L. atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant de LLIGATS METÀL·LICS, S.L. o davant de tercers, de tots els danys i perjudicis que es puguin causar com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

 

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

LLIGATS METÀL·LICS, S.L. en compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: LLIGATS METÀL·LICS, S.L.

El seu CIF és: B60931052

El seu domicili social és a: SANT ANTONI 135 – 08770 – SANT SADURNÍ D’ANOIA – BARCELONA
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 28569, Full 140411, Foli 0160, Inscripció 1 ª.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a suport disposició diferents medis de contacte que detallem a continuació:
Tel: 93 891 08 83
Fax: 93 891 21 14
Email: lligats@sabat.es

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i LLIGATS METÀL·LICS, S.L. es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a LLIGATS METÀL·LICS, S.L. i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de LLIGATS METÀL·LICS, S.L i a no utilitzar-los per, entre altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de LLIGATS METÀL·LICS, S.L. o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals LLIGATS METÀL·LICS, S.L. presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de LLIGATS METÀL·LICS, S.L. o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de LLIGATS METÀL·LICS, S.L. o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o que estigui legalment permès.

g) Recavar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitat de venda o altres de naturalesa comercial sense la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a LLIGATS METÀL·LICS, S.L, sense que es puguin entendre com a cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre aquests més enllà de l’estrictament necessari pel correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de LLIGATS METÀL·LICS, S.L, sense que pugui entendre’s que l’ús o access al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre LLIGAS METÀL·LICS, S.L. i el propietari del lloc web en el qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part LLIGATS METÀL·LICS, S.L. dels seus continguts i serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a LLIGATS METÀL·LICS, S.L.

En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre LLIGATS METÀL·LICS, S.L., o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

LLIGATS METÀL·LICS, S.L. no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests.

 

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

LLIGATS METÀL·LICS, S.L. exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall d’exemple, LLIGATS METÀL·LICS, S.L. no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, LLIGATS METÀL·LICS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament per nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web es exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. LLIGATS METÀL·LICS, S.L. no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. LLIGATS METÀL·LICS, S.L. no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació a LLIGATS METÀL·LICS, S.L. identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de LLIGATS METÀL·LICS, S.L, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).

 

5. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web hauria d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Top